poniedziałek, 26 grudnia 2016

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI–18-19.03.2017r. - zapowiedź vol. III


Koszęcin 2017 regulaminWitam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi Koszęcin  na kolejną edycję naszej imprezy modelarskiej.VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2017

Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin

w trakcie którego rozegrane zostaną:

 II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH „KOSZĘCIŃSKI RAK”

  II Międzynarodowe  Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017

Międzynarodowe Zawody o Puchar UE „EURO PUCHARY”HONOROWY PATRONAT :

WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓWORGANIZATOR:

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

DOM KULTURY w KOSZĘCINIE

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w  KOSZĘCINIEWSPÓŁORGANIZATORZY :

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  w  KOSZĘCINIE

IPMS  POLSKA

IPMS Silesia

KPM Karvina – Klub partnerski z CzechyTERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

18-19.03.2017r.

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7PROGRAM KONKURSU:18.03.2017r. SOBOTAGodz.   9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.

Godz.  10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.

Godz.   9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i  giełda.

Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.19.03.2017r. NIEDZIELAGodz.     9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz.   13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.

Około godz.   15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.CEL KONKURSU:

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią.

RODZAJ KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. „gotowce” nie będą brane pod uwagę.

W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele. 

Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane.  „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie – pochwal się nowym.”Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.  Sędziowie nie oceniają klas,  w których startują.W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą  robione zdjęcia.

Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.GRUPY WIEKOWE: 

Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

M-młodzik - do 12 lat

J- junior – od 13 do 18 lat

S – senior - powyżej 18 latOCENA MODELI:

Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.  Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu. 

W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.

W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.KLASY MODELI:SENIOR:

MODELE PLASTIKOWE :

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.

Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce.

Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.

Sp4 – cywilne  samoloty, szybowce, wszystkie skale .

Sp5 –śmigłowce, wszystkie skale.

Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp5 – pojazdy cywilne  osobowe  i motocykle, wszystkie skale.

Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe  wszystkie skale .

Ap –artyleria, wszystkie skale .

Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

Op – statki i okręty wszystkie skale.

Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

Sf – fantastyka.MODELE KARTONOWE :

Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.

Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

Pk3 – pojazdy cywilne,  wszystkie skale.

Ak – artyleria, wszystkie skale.

Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

Ok – statki i okręty wszystkie skale.

Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kk –kolej czyli  wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

Sfk – fantastyka wszystkie skale.JUNIOR:

MODELE PLASTIKOWE:

JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.

JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.

JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale.

JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .

JPpc –pojazdy cywilne  osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale .

JAp –artyleria wszystkie skale .

JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

JOp – statki i okręty wszystkie skale.

JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

JKp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

JSf –fantastyka,  wszystkie skale .MODELE KARTONOWE :

JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.

JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

JAk – artyleria, wszystkie skale.

JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

JOk – statki i okręty wszystkie skale.

JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

JKk –kolej czyli  wszystko to co na szynach bez podziału na skale.

JSfk – fantastyka wszystkie skale.MŁODZIK:

MODELE PLASTIKOWE :

MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOp – statki i okręty wszystkie skale.

MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.MODELE KARTONOWE :

MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOk – statki i okręty wszystkie skale.

MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.ORAZ  KLASY MODELI :

WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).KLASY  SPECJALNE :S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana).W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.

II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH

„KOSZĘCIŃSKI  RAK”

KOSZĘCIN 2017KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe

KR2 samoloty bojowe  1:72 i mniejsze

KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe

KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze

KR5 samoloty karton

KR6 pojazdy kartonW tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.Szczegółowy regulamin poniżej:Regulamin „Koszęciński Rak.”Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.

 Do konkursu zostanie przyjętych pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.

 Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie.

 Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele.

 Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica.

                Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.

 W klasyfikacji będą wykazane punkty za każdy model. Medalem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.

 Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 Nagrodzone zostaną trzy pierwsze modele.

 Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. której model został wykonany.Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać: Rysunki modelu , w czterech rzutach.

 Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.

 Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy foto trawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu. W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron.

 W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.

 Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.

 Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.

 Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.

 Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.

 Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.ZASADY  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY  MODELU PLASTIKOWEGO.Jakość wykonania modelu

 5 pkt. - Stopień trudności wykonania

 5 pkt. - Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów

 12 pkt. - Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw.

 Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu. 7 pkt. - Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych. 10 pkt. - Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych.

 Czystość oszklenia. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych. 12 pkt. - Silnik i zespoły napędowe.

 Waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze. 8 pkt. – Wykonanie zespołu podwozia.

 Zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice. 10 pkt. - Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie.

 Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp. Malowanie i kalkomanie

 17 pkt. - Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu.

 4 pkt. - Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii. Ślady eksploatacji

 10 pkt. - Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO15 pkt. -  Stopień skomplikowania modelu Poprawność geometrii modelu:

 8 pkt. - ogólna bryła

12 pkt. - układ jezdny

10 pkt. - Spasowanie elementów

10 pkt. - Jakość ukształtowania powierzchni Retusz krawędzi:

 5 pkt. - dobór koloru

 5 pkt. - kompletność retuszu

10 pkt. - Czystość wykonania modeluWykonanie elementów nie kartonowych przewidzianych instrukcją budowy modelu (anteny, lufy, liny itp.)

 8 pkt. - jakość wykonania

 7 pkt. - malowanie

10 pkt. - Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki nieprzewidziane w instrukcji budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji)II Międzynarodowe  Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Plastikowych jest KPM KARVINA z Czech i KM „Broń i Barwa” z Koszęcina. Mistrzostwa te są rozgrywane raz w roku, przemiennie raz w Karvinie w Czechach, a raz w Koszęcinie w Polsce (w 2017r.). Komisja sędziowska składa się z przedstawicieli obu klubów organizujących mistrzostwa. Ocenie podlegają wszystkie modele lotnicze i pojazdów wojskowych biorące udział zarówno w festiwalu jak i konkursie punktowym „Koszęcińskie Raki”. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.MMŚ kategoria – senior

•MMŚ 1 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 2 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe

•MMŚ 3 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 4 Pojazdy wojskowe 1/35 i większeMMŚ kategoria – junior (do 18 lat)

•MMŚ 5 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 6 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe

•MMŚ 7 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze

•MMŚ 8 Pojazdy wojskowe 1/35 i większeMIĘDZYNARODOWE ZAWODY O PUCHAR UE „EURO PUCHARY”Z powodu zaistniałej sytuacji to znaczy odwołania Międzynarodowego Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych w BYTOMIU w roku 2017 „Euro Puchary” zostaną jednorazowo rozegrane w Koszęcinie. Decyzja o jednorazowym rozegraniu „Euro Pucharów” w Koszęcinie została podjęta przez klub IPMS SILESIA zarządzający polską edycją tych zawodów.EU kategoria – senior

•EU1 Samoloty 1/72

•EU2 Samoloty 1/48

•EU3 Pojazdy bojowe 1/72

•EU4 Pojazdy bojowe 1/35EU kategoria – junior (do 18 lat)

•EU5 Samoloty 1/72

•EU6 Samoloty 1/48

•EU7 Pojazdy bojowe 1/72

•EU8 Pojazdy bojowe 1/35We wszystkich kategoriach oceniane będą modele samolotów i techniki wojskowej, będące na uzbrojeniu obecnych państw członkowskich UE po II wojnie światowej, czyli po roku 1945. W zawodach mogą brać udział, także modele samolotów i techniki wojskowej, które były używane podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały włączone do uzbrojenia jednostek wojskowych obecnego członka UE. Warunkiem jednak jest, aby te modele posiadały kamuflaż i oznaczenia krajów członkowskich UE używane po II Wojnie Światowej, co musi być odpowiednio udokumentowane.

Ocenę modeli przeprowadzi międzynarodowa komisja sędziowska w składzie przedstawicieli modelarzy z klubów Koprivnice z Czech, Poprad ze Słowacji, Węgier Mosonmagyaróvár i Polski z IPMS Silesia, które to kluby stworzyły kategorie EU. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.ZGŁOSZENIA MODELI:

Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.

Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 14.03.2017r. do godz. 20.00.Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail:  modelarze.koszecin@interia.pl

Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać  też  na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,

lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.UWAGA ! O rozpoczęciu rejestracji powiadomimy !OPŁATY:Nie pobieramy opłaty startowej.NAGRODY:

W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.

W konkursie przyznane będą wyróżnienia  za najwyżej punktowane modele w klasach.

W Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

W Międzynarodowych Zawodach o Puchar UE „EURO PUCHARY” nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać,  gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy.NAGRODY SPECJALNE :

Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.

Pragnę przypomnieć, że sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor  nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba.  Szanujmy jego  decyzje.

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.Puchar Wójta – Grand Prix Festiwalu za najciekawszy model zawodów.

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.

Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Koszęcinie - za najciekawszy model wykonany przez juniora.

Puchar przechodni firmy IBG za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy. Puchar przechodni zostaje w firmie, a nagrodzony modelarz otrzymuje jego miniaturkę na stałe.

Dodatkowo w kategoriach junior i senior firma IBG funduje nagrody:

- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model artylerii wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model artylerii wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez seniora,

- za najciekawszy model okrętu wykonany przez juniora,

- za najciekawszy model okrętu wykonany przez seniora.

Puchar IPMS POLSKA za najciekawszy model w Barwach Polskich.

Puchar Wingnut Wings Fan Club za najciekawszy model plastikowy okresu Wielkiej Wojny .

Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.

Liga Damska Senior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.

Liga Damska Junior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.

HUNGARY – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.WYSTAWY  KLUBOWE :

W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 6.03.2017r. - na  e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl .

Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów.

IPMS Polska

IPMS Silesia.

Wingnut Wings Fan Club.

KPM Karvina CzechyIMPREZY TOWARZYSZĄCE :

 „Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego” – jak co roku i w programie m.in. pokazy walk rycerskich.WARSZTATY  MODELARSKIE:

Planujemy warsztaty modelarskie dla najmłodszych modelarzy w sobotę 18.03.2017r. Zapewniamy modele, narzędzia i dobrą zabawę.POKAZY  MODELARSKIE:

Planujemy zorganizować w sobotę 18.03.2017r. pokazy modelarskie nie tylko dla zaawansowanych modelarzy,   które poprowadzą najlepsi modelarze. Szczegóły niebawem.GIEŁDA MODELARSKA

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę           w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.

Handlowców  prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 6.03.2017r. na  e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność  zgłoszeń.BAZA NOCLEGOWA

Baza noclegowa w przygotowaniu.SPONSORZY

„IBG Models” z Warszawy.

„HOBBY 2000” – wyłączny dystrybutor w Polsce firmy TAMIYA .

Sklep „KS Model” z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba.

 „ŚWIAT Z KARTONU” z TARNOWSKICH GÓR.

 „Mini Replika” p.  Krzysztof SikoraPATRONAT  MEDIALNY :

„Echo Gminy Koszęcin”

„Gwarek” tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim.

„Mini Replika” p.  Krzysztof SikoraNASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”Jesteśmy też na facebooku, jako : „ Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin”.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza