niedziela, 7 lutego 2016

V KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 07-08.05.2016r.


Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi  Koszęcin

na V edycję naszej imprezy modelarskiej.V KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI– KOSZĘCIN 2016

oraz

I KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH

„KOSZĘCIŃSKI RAK”ORGANIZATOR:

DOM KULTURY w KOSZĘCINIE

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w  KOSZĘCINIEWSPÓŁORGANIZATORZY :

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  w  KOSZĘCINIETERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

7 - 8 maja 2016r.

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7PROGRAM KONKURSU:

7.05.2016r. SOBOTAGodz.   9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.

Godz.  10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.

Godz.   9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i  giełda.

Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.8.05.2016r. NIEDZIELAGodz.     9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.

Godz.   13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.

Około godz.   15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.CEL KONKURSU:

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

RODZAJ KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą  robione zdjęcia.

Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane.  „Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie –pochwal się nowym.”Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.  Sędziowie nie oceniają klas,  w których startują.Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.GRUPY WIEKOWE:  

Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

M-młodzik - szkoła podstawowa

J- junior - gimnazjum do 18 lat

S – senior - powyżej 18 lat

OCENA MODELI:

Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.  Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu. W konkursie nie mogą brać udziału modele które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.KLASY MODELI:

SENIOR:

MODELE PLASTIKOWE :

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.

Sp2 – 1:48 samoloty, szybowce.

Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.

Sp4 – cywilne  samoloty, szybowce, wszystkie skale .

Sp5 –śmigłowce, wszystkie skale.

Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.

Pp3 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp4 – 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.

Pp5 – pojazdy cywilne  osobowe  i motocykle, wszystkie skale.

Pp6 –pojazdy cywilne ciężarowe  wszystkie skale .

Ap –artyleria, wszystkie skale .

Fp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

Op – statki i okręty wszystkie skale.

Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

Sf – fantastyka.

MODELE KARTONOWE :

Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.

Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

Pk3 – pojazdy cywilne,  wszystkie skale.

Ak – artyleria, wszystkie skale.

Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

Ok – statki i okręty wszystkie skale.

Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kk –kolej czyli  wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

Sfk – fantastyka wszystkie skale.

JUNIOR:

MODELE PLASTIKOWE:

JSp –samoloty, szybowce, wszystkie skale.

JŚp –śmigłowce, wszystkie skale.

JPpk –pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale.

JPpg –pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .

JPpc –pojazdy cywilne  osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale .

JAp –artyleria wszystkie skale .

JFp – figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.

JOp – statki i okręty wszystkie skale.

JDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kp – kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

JSf –fantastyka,  wszystkie skale .

MODELE KARTONOWE :

JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.

JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.

JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.

JAk – artyleria, wszystkie skale.

JFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

JOk – statki i okręty wszystkie skale.

JDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

Kk –kolej czyli  wszystko to co na szynach bez podziału na skale i kategorię wiekową.

JSfk – fantastyka wszystkie skale.

MŁODZIK:

MODELE PLASTIKOWE :

MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOp – statki i okręty wszystkie skale.

MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :

MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOk – statki i okręty wszystkie skale.

MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

ORAZ  KLASA MODELI :

WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.I KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH 

„KOSZĘCIŃSKI  RAK”

KOSZĘCIN 2016KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe

KR2 samoloty bojowe  1:72 i mniejsze

KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe

KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze

KR5 samoloty karton

KR6 pojazdy kartonW tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.

Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

ZGŁOSZENIA MODELI:

Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.

Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko trzy modele w jednej klasie. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie.

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 5.05.2016r. do godz. 20.00.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail:  modelarze.koszecin@interia.pl

Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać  też  na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,

lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.OPŁATY:W przypadku rejestracji internetowej, nie pobieramy opłaty startowej.

W przypadku rejestracji na miejscu opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika.

Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej!NAGRODY:

W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.

W konkursie przyznane będą wyróżnienia  za najwyżej punktowane modele w klasach.

Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać,  gdyż budżet mamy „wsiowy”, a nie miastowy.

NAGRODY SPECJALNE :

Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.

Pragnę przypomnieć, że sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor  nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy ich decyzje.

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

Nie będziemy na razie wszystkich wymieniać i ujawniać.

WYSTAWY  KLUBOWE :

W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 5.05.2016r. - na  e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl .

Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” – gospodarz zawodów.IMPREZY TOWARZYSZĄCE :

W przygotowaniu.

GIEŁDA MODELARSKA

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.

Handlowców  prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 30.04.2016r. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność  zgłoszeń.SPONSORZY

Pracujemy nad tym.

PATRONAT  MEDIALNY :

Pracujemy nad tym.NASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”Jesteśmy też na facebooku, jako : „ Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin”.

Niebawem następne informacje.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza