czwartek, 22 stycznia 2015

IV Gminny Konkurs Modelarski o Puchar Wójta Gminy Koszęcin 2015r.


Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do Koszęcina na IV edycję naszej imprezy modelarskiej.

IV GMINNY KONKURS MODELARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCIN 2015r.

ORGANIZATOR:

DOM KULTURY w KOSZĘCINIE

KÓŁKO MODELARSKIE „BROŃ i BARWA” w  KOSZĘCINIE

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

URZĄD   GMINY   w  KOSZĘCINIE

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  w  KOSZĘCINIE

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

27 - 28 marca 2015r.

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

 

PROGRAM KONKURSU:

27.03.2015r.

Godz. 16.00-20.00 przyjmowanie modeli, dzień organizacyjny.

 

28.03.2015r.

Godz.   8.00-10.00 przyjmowanie modeli.

Godz.   8.00-16.00 wystawa modeli dla zwiedzających.

Około godz.   15.00 ogłoszenie wyników.

Godz.   16.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

 

CEL KONKURSU:

Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.

Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.

 

RODZAJ KONKURSU:

Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) i sędziowie nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.

 

GRUPY WIEKOWE:  

Przewiduje się podział na grupy wiekowe:

M-młodzik - szkoła podstawowa

J- junior - gimnazjum do 18 lat

S – senior - powyżej 18 lat

OCENA MODELI:

Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum trzech modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.  Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu. W konkursie nie mogą brać udziału modele które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

MODELE DZIELIMY NA:

STANDART - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach.

OTWARTA – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy.

Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.

Wyboru kategorii dokonuje modelarz.

KLASY MODELI

JUNIOR i SENIOR:

MODELE PLASTIKOWE :

Sp1 – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard.

Sp1o – 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce i śmigłowce, otwarta (bez podziału na wiek).

Sp2 – 1:48 i większe, samoloty, szybowce i śmigłowce, standard.

Sp2o – 1:48 i większe, samoloty, szybowce i śmigłowce, otwarta (bez podziału na wiek).

Sp3 –wszystkie skale, samoloty, szybowce i śmigłowce cywilne, standard i otwarta.

Pp1 – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard.

Pp1o – 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, otwarta (bez podziału na wiek).

Pp2 – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, standard.

Pp2o – 1:48, i większe, pojazdy wojskowe, motocykle i artyleria, otwarta (bez podziału na wiek).

Pp3 – wszystkie skale, pojazdy i motocykle cywilne, standard i otwarta.

Fp – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

Op – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.

Dp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :

Sk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale, standard.

Sko - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale, otwarta (bez podziału na wiek).

Pk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale, standard.

Pko - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale, otwarta (bez podziału na        wiek).

Fk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

Ok – statki i okręty wszystkie skale, standard i otwarta.

Dk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MŁODZIK:

MODELE PLASTIKOWE :

MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFp –figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOp – statki i okręty wszystkie skale.

MDp – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :

MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.

MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.

MFk – figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.

MOk – statki i okręty wszystkie skale.

MDk – dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

ORAZ  KLASA MODELI :

WN – wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.

ZGŁOSZENIA MODELI:

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli. W klasyfikacji uwzględniany będzie najlepszy model danego uczestnika w danej klasie.

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 25.03.2015r. do godz. 20.00.

Podając następujące dane:

-imię i nazwisko, adres.

-grupę wiekową (młodzik – junior - senior), data urodzenia – młodzik obowiązkowo!

-klasę startową, skalę oraz nazwę modelu .

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie do sekretariatu Domu Kultury im. W. Roździeńskiego w Koszęcinie na adres e-mail: kultura.koszecin@op.pl  ten e-mail jest tylko do rejestracji kart startowych.

Wszelki inne sprawy, pytania proszę zgłaszać na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,

lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.

 

NAGRODY:

W konkursie przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.

NAGRODY SPECJALNE :

Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.

W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

Nie będziemy na razie wszystkich wymieniać i ujawniać.

Pozwolę sobie jednak na pochwalenia się kilkoma  z nich.

 

Puchar Wójta - za najciekawszy model zawodów.

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.

Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.

Puchar Kółka Modelarskiego „Broń i Barwa” w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.

Liga Damska - za najciekawszy model w wykonaniu pani.

HUNGARY  -  „MAGYARNO”  Pizzeriia – nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.

WYSTAWY  KLUBOWE

W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 25.03.2015r.

GIEŁDA MODELARSKA

W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska, sprzedawców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 25.03.2015r.

NASZE MOTTO:

„Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,

ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,

aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.”

 

Jesteśmy też na facebooku, jako : „ Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin”.

Niebawem następne informacje.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza